top

 

 

Stress - hvilke symptomer kendetegner stress

 

Symptomerne på stress ses i dag i mange varianter, og disse kan være ligeså forskellige, som vi mennesker er forskellige fra hinanden. Ligesom vi alle er forskellige indrettet, både fysisk og psykisk, har vores kroppe hver sin måde at signalere fare på, når den oplever stress.

Nogle vil opleve søvnløshed, mens andre oplever mere adfærdsmæssige symptomer som irritabilitet eller tristhed. Man kan derfor skelne mellem tre typer af stresssymptomer:


Fysiske symptomer

Psykiske symptomer

Adfærdsmæssige symptomer


Stress i hverdagen

Mindst hver tiende dansker er i dag generet af stress i sådan en grad, at det påvirker evnen til at fungere på sin arbejdsplads og generelt i den daglige hverdag. Der findes ikke pålidelige tal for konsekvenserne heraf, men flere hundrede tusinde mennesker oplever stresssymptomer, der bl.a. kan lede til en øget risiko for depression, hjertekarsygdom og dertil forværring af en i forvejen bestående sygdom.

Lyt til din krop

Det er vigtigt, at kunne skelne mellem signalerne, som din krop sender dig. Mange symptomer læner sig op af følelser og tendenser, der opstår i hverdagen, som for eksempel almindelig hovedpine eller ubeslutsomhed. Symptomer som disse, der er situationsbestemte, svinder hurtigt igen, og man skal derimod lægge mærke til de symptomer, som er vedvarende og måske nye i sin hverdag. Eksempelvis hvis man bemærker et vægttab, eller oplever at en tendens til hukommelsesbesvær tager til.

Oftest er det symptomer, som går ind og forhindrer vores evne til at fungere i det daglige, som er hver at lægge mærke til, da det som regel er disse, der stresser os yderligere.

Stress påvirker sygdomme

Lider man i forvejen af en eventuel kronisk sygdom, kan stress være med til at forværre denne tilstand. Eksempelvis stiger behovet for insulin hos en person, der lider af sukkersyge, mens psoriasisen blomstrer og patienten med åreforkalkningsygdom i hjertet får hyppigere hjertesmerter. Andre oplever øget risiko for astmaanfald eller allergiske reaktioner.

Er stress den rigtige årsag?

Da mange stresssymptomer netop kan opfattes som en del af dagligdagens tumult, er det vigtigt, at man kan sortere i dem. Søvnløshed er et godt symptom at måle sin eventuelle stress med, da dette som regel har en stressrelateret årsag. Når vi taler om søvnløshed, er det vigtigt at pointere, at der ikke blot er tale om søvnbesvær dagen før en stor begivenhed, men derimod indsovningsbesvær eller afbrudt søvn og opvågnen til et tankemylder, der efterfølgende holder dig vågen.

Da stresssymptomer kan være svære selv at vurdere, bør man ved vedvarende symptomer blive undersøgt af sin læge.

Hvordan modvirker jeg stress?

Behøver du klargørelse og overblik over din stress og symptomerne dertil, er det vigtigt at sortere i de signaler kroppen sender dig. Skyldes de stress eller ej? Er de længerevarende og har de konsekvenser i din hverdag, såsom på arbejdet eller derhjemme?

En god måde at håndtere stress på, er at lokalisere dine problemer. Hvornår opstår din stress og i hvilke situationer? Hvad er det, der udløser symptomerne? Prioritering er en vej frem: Er der for meget at se til, eller stiller du dig selv for mange krav og opgaver, lukker din krop ned, og du må derfor prioritere og stille dig selv realistiske mål, som du kan nå og glem så resten.

En anden ting du kan gøre, er at tale med dine nærmeste om det. Måske en ven eller et familiemedlem kan hjælpe dig med at få overblik over de symptomer, du oplever. En læge kan hjælpe dig ved at sætte symptomerne i det rette perspektiv og rådgive dig om, hvordan disse bedst håndteres. Hvis lægen vurderer, at der er tale om alvorlige symptomer og en længerevarende belasting, kan han henvise dig til samtaler hos en psykolog.

Kernen i din stress er dog at lokaliserer de ting i din hverdag, som giver anledning til stress, og dertil gøre op med dine belastninger. Du kan læse mere om forebyggelse af stress her.

En positiv udsigt for fremtiden

Ligegyldigt i hvilken grad stress har meldt sig i din hverdag, er fremtidsudsigterne lyse. Det er vigtigt at slå fast, at stress ikke er en kronisk tilstand. Kan man få hånd om sin situation, så konsekvenserne heraf mindskes, vil symptomerne automatisk svinde ind, og i mange tilfælde vil den enkelte person blive klogere på sig selv, sin krop og sin psyke.

Mange beretter, at perioden med stress har gjort dem stærke og mere robuste. Måske føler man, at man nu er bedre rustet til at kunne klare pressede situationer. Sågar vil man kunne drage nytte af kendskabet til sine stresssymptomer, da man nu kender kroppens advarselssignaler og dermed heller ikke frygter dem, når de opstår.

 

Nøgleord: Stress , Stressbehandling , Stressbehandling Århus